Symptotermální metodaCo je STM?
Měření BT
Sledování hlenu děložního čípku
Sledování děložního čípku
Vyhodnocení

 • Symptotermální metoda sleduje několik znaků plodnosti a snaží se tak rozpoznat nejen plodné a neplodné dny, ale celkově blíže poznat cyklus ženy a odhalit případné problémy.


 • Tato metoda sleduje tři hlavní znaky:

  - Bazální teplotu

  - Hlen děložního čípku

  - Děložní čípek samotný

  Sledováním těchto znaků lépe poznáme, co se vlastně všecko odehrává v našem těle. Poznáme blížící se ovulaci, takže budeme vědět, kdy jsou naše plodné dny. Zjistíme, jak je dlouhá luteální fáze, a díky tomu budeme moci snadno určit, kdy můžeme očekávat MS. Rozpoznáme rané těhotenství a budeme moci přesně určit, kdy došlo k oplodnění. Dokážeme odhadnout, jak budou vypadat další cykly a díky tomu si třeba lépe naplánovat dovolenou. Také brzy poznáme spoustu nesrovnalostí a budeme moci odhalit některé problémy.

  Zpět na začátek

 • Měření bazální teploty jsem se myslím na téhle stránce věnovala víc než dost :-D
  Pro podrobnější informace doporučuji přečíst tyto kapitoly:
  (K čemu je měření BT, kdo může měřit a kdo by naopak měřit neměl)
  (Jak vlastně funguje menstruační cyklus zdravé ženy?)
  (Jak na to - kdy a kde měřit?)
  (Příklady typických i netypických křivek)
  (Fertilityfriend)
  (BT a těhotenství)
  (Měření BT jako antikoncepce)
  (Korekce BT)
  (Co ovlivňuje BT?)
  (FAQ - nejčastěji kladené dotazy)

 • Jenom takové malé shrnutí:
  Bazální teplotu měříme vždy ráno hned po probuzení a teploty zapisujeme do grafu. Před ovulací budou teploty kolísat v určitých hodnotách (pro každou ženu trochu jiné), po ovulaci vystoupí o několik desetin a budou se pohybovat o trochu výše až do MS, kdy klesnou a vše začne nanovo. Toť ideální situace, pro bližší informace a popis i těch méně ideálních měření doporučuji přečíst výše zmíněné odkazy :-)

  Další informace o měření BT si také můžete přečíst tady:
  http://www.rodina.cz/clanek3694.htm

  Zpět na začátek

 • Hlen děložního čípku


 • Se zvyšující se hladinou estrogenu ve folokulární fázi začíná děložní čípek produkovat hlen, jahož hlavním úkolem je zajistit spermiím snadnější vstup do dělohy a zároveň jim umožňuje výrazně delší přežití (ten nejplodnější hlen až několik dní) (Více na menstruační cyklus).

  Konzistence hlenu se pozvolna mění s blížící se ovulací, po ní hlen vysychá, děložní čípek se uzavírá hustým hlenem a vstup spermií (a jakýchkoli jiných nečistot) je znemožněn. Sledování hlenu je proto výhodné i proto, že na rozdíl od BT nám dokáže blížící se ovulaci předvídat dopředu. Nyní se pokusím stručně popsat jednotlivé typy hlenu, opět ale musím zdůraznit, že každá jsme jiná a je třeba několik cyklů pravidelného sledování, abychom rozpoznaly, jak se u nás které druhy hlenů projevují. Možná zjistíte, že některé typy hlenu se u Vás vůbec nevyskytují (nebo jen tak krátce, že je ani nestačíte zachytit).

  - žádný hlen - pochva je suchá, nenalézáme žádný hlen, tato situace je obvyklá zejména na začátku cyklu a po ovulaci
  - lepkavý hlen - jak název napovídá, bývá hustý, lepkavý, vůbec není tažný, může se i drobit
  - krémový hlen - oproti lepkavému hlenu je vlhčí, krémovější, může být zakalený, podobný krému, ale stále není tažný
  - bílkový hlen - toto je nejplodnější hlen, svojí konzistencí připomíná vaječný bílek, bývá čirý, hodně vlhký, ale co je nejdůležitější, TAŽNÝ

  Hlen kontrolujeme několikrát denně, někdo ho má tolik, že stačí kontrolovat spodní prádlo nebo jen poševní vchhod "zvenku," někdo musí kontrolovat vnitřně (v podřepu pomocí ukazováku a prostředníku nahmatáme děložní čípek a pokusíme se z něj hlen stáhnout), důležité je ho kontrolovat stále na stejném místě a pochopitelně čistýma rukama!

  Také je třeba umět hlen rozpoznat od jiných tekutin - různých lubrikantů, tekutiny pohlavního vzrušení a hlavně spermatu, to totiž lze velice často zaměnit s bílkovým hlenem (však oba mají stejnou funkci - umožnit spermiím co nejdelší přežití :-)). Proto se snažíme hlen sledovat v době, kdy se v nás takovéto tekutiny nevyskytují (určitě je velice nevhodné pokoušet se pozorovat hlen před nebo po pohlavním styku).

  Jak jsem již psala, hlen sledujeme několikrát denně, jeho kvalita se může měnit, obecně platí, že vždy zapisujeme ten nejplodnější hlen, který jsme ten den pozorovaly (obzvlášť, pokud používáme STM jako antikoncepci). V typickém cyklu se v průběhu několika dní kvalita hlenu mění od lepkavého přes krémový po bílkový, po ovulaci hlen rychle vysychá. Den ovulace obvykle bývá dnem, kdy jsme naposledy zaznamenaly ten nejplodnější hlen, popřípadě dnem poté. Kvalitu hlenu můžou také ovlivnit některé léky.

  Občas se někdo ptá, jestli se těhotenství také projevuje nějakým hlenem. Může, ale určitě to není žádný spolehlivý příznak, po ovulaci se čípek uzavře hustým hlenem, ať už došlo k oplodnění nebo ne.

  Mnohem podrobnější popis sledování hlenu děložního čípku (včetně názorných fotografií a ilustrací) si také můžete přečíst tady:
  http://www.rodina.cz/clanek3633.htm

  Zpět na začátek

 • Sledování děložního čípku


 • I děložní čípek samotný se v průběhu cyklu mění. Pozor, je třeba ho sledovat stále ve stejné poloze, najděte si takovou, která Vám nejvíce vyhovuje (např. ve dřepu, vestoje s jedou nohou opřenou o židli nebo třeba v sedu na záchodě), a tu potom neměňte po celou dobu sledování. Opět zdůrazňuji, že je třeba mít pečlivě umyté ruce! Pozorujeme u něj zejména tři znaky:

  - Polohu - na začátku cyklu je čípek umístěný nízko, je jakoby prodloužený, snadno ho nahmatáme, s blížící se ovulací se potom postupně zkracuje, při ovulaci je maximálně zkrácený (občas bývá dokonce obtížné ho nahmatat), po ní se vrací opět do své původní prodloužené podoby.

  - Tvrdost čípku - na začátku cyklu je čípek tuhý (bývá na dotek přirovnáván ke špičce nosu), s blížící se ovulací měkne a při ovulaci je velice měkký (na dotek bývá přirovnáván ke rtu), po ovulaci opět tvrdne.

  - Otevřenost čípku - tento znak se sleduje poměrně obtížně, obzvlášť ženy, které už prodělaly porod, mívají čípek stále mírně otevřený, obecně lze ale říct, že s blížící se ovulací se čípek více otevírá a po ní se opět uzavře.

  V průběhu cyklu se tedy čípek mění takto:
  Na začátku cyklu je tvrdý-prodloužený-uzavřený, postupně se zkracuje-měkne otevírá, až při ovulaci je měkký-krátký-otevřený a po ovulaci se opět vrací do původní polohy. Sledování čípku není nutné, ale pokud je ovulace nejistá, může nám tento znak pomoci ji blíže určit. Musím ovšem zdůraznit, že ze všech znaků plodnosti vyžaduje pozorování děložního čípku největší cvik.

  Častý dotaz se opět vztahuje k čípku v těhotenství - stejně jako u hlenu je tento znak velice nejistý. Správně by měl v těhotenství zůstat prodloužený, tvrdý a uzavřený, ale fakt, že takový zůstává, těhotenství rozhodně nepotvrzuje. Při menstruaci se čípek otevírá a měkne, ale určitě není pravidlem, že blížící se menstruaci poznáme podle zkracujícího se a měknoucího čípku. Já sama jsem na sobě například vypozorovala, že ještě v počátku MS mám čípek tvrdý, prodloužený a vzorně uzavřený, měkne a otevírá se až po několika hodinách krvácení. Tím nejspolehlivějším znakem pro určení těhotenství tedy zůstává teplota.

  Mnohem podrobnější popis sledování děložního čípku (včetně názorných fotografií a ilustrací) si také můžete přečíst tady:
  http://www.rodina.cz/clanek3775.htm

  Zpět na začátek

 • Vyhodnocení


 • Pokud se žena poctivě sleduje v průběhu celého cyklu, všechny výše zmíněné informace poskládané v jeden celek jí můžou dát velice přesný obrázek o tom, co se v ní vlastně odehrává. Pochopitelně opět jsem tu popisovala naprosto ideální situaci, ve skutečnosti se všechny tyto znaky nemusí projevovat zdaleka tak jednoznačně, přesto jejich sledování může napomoci ovulaci určit tak přesně, jak je to jen možné (pokud pochopitelně nepočítáme sledování ultrazvukem u lékaře nebo hormonální profil z krve).

  Ale pokud se opět vrátíme k oné ideální ženě, její cyklus bude vypadat takto:

  - Po menstruaci budou teploty nízké, hlen žádný nebo jen lepkavý, čípek uzavřený, prodloužený a tvrdý

  - S blížící se ovulací budou teploty stále nízké, hlen začne měnit konzistenci od lepkavého přes krémový až po bílkový, čípek začne postupně měknout, zkracovat se a otevírat se

  - V tom nejplodnějším období (pravděpodobně v den ovulace nebo den před ní) bude teplota stále nízká, ale hlen bude bílkový, čípek otevřený, měkký a krátký

  - Po ovulaci teploty stoupnou, hlen vyschne, čípek se zpět prodlouží, uzavře a ztvrdne, taková situace bude po celou dobu do MS

  - Před menstruací teploty klesnou, hlen stále nebude a čípek se může (ale nemusí) opět zkrátit a změknout

  - V případě těhotenství teploty zůstanou vysoké i po termínu očekávané MS, hlen být může či nemusí, čípek zůstane tvrdý, prodloužený, uzavřený

  Jak jsem již psala, skutečnost může být trochu jiná, ale v zásadě by se u zdravé ženy měly tyto znaky v průběhu cyklu alespoň přibližně takto pohybovat.

  Doporučuji projít galerii křivek a prohlédnout si cykly žen jak těhotných, tak těch, co měly či neměly ovulaci.
  (Více na příklady křivek)
  Sledujte teplotu a řádky:

  řádek CM zobrazuje menstruaci, špinění a hlen
  - hlen děložního čípku (nic - nesledován, - - žádný, S - lepkavý, C - krémový, W - vodnatý, E - bílkový)

  řádek CP zobrazuje stav čípku
  - umístění (nic - nesledováno,H - vysoko, M - střední, L - nízko)
  - povrch (nic - nesledováno, S - měkký, M - střední, F - tuhý)
  - otevření (nic - nesledováno,C - uzavřený, M - střední, O - otevřený)
  Takže např. HSO znamená vysoko, měkký, otevřený

  Zpět na začátek

  Výborné informace o symptotermální metodě se můžete dozvědět také na stránkách Rodina nebo Fertilityfriend (zde pouze anglicky):

  Syntéza:
  http://www.rodina.cz/clanek3826.htm

  Problémy menstruačního cyklu:
  http://www.rodina.cz/clanek4015.htm

  Vliv léků na znaky plodnosti:
  http://www.rodina.cz/clanek4126.htm


  FAQ - Fertilityfriend
  http://www.fertilityfriend.com/Faqs/index.html#Charting-and-pregnancy-signs

  Charting handbook - Fertilityfriend
  http://www.fertilityfriend.com/HelpCenter/FFBook/index.html  Zpět na začátek