Seznam použitých zkratek a slovníček pojmů
Tady přináším stručný přehled všech zkratek, kterými tato stránka oplývá, a také slovníček nejdůležitějších pojmů, se kterými se zde setkáte. Jsou řazeny abecedně.

BT – bazální teplota
DC – den cyklu
DPO – dní po ovulaci
FF – Fertilityfriend
HA – hormonální antikoncepce
hCG – choriový gonadotropin
LF – luteální fáze
LH – luteinizační hormon
MS – menstruace
Ovu – ovulace
STM – symptotermální metoda
// - pozitivní těhotenský test
/ - negativní těhotenský test


Anovulační cyklus - cyklus, ve kterém nedochází k ovulaci. Může nebo nemusí končit menstruací a udává se, že u průměrné ženy nastává 1x-2x do roka. Pokud máte podezření na častější výskyt anovulačních cyklů, měly byste navštívit lékaře.
(Více na příklady křivek)

Bazální teplota - tělesná teplota, měřená po několika hodinách absolutního klidu (ideálně spánku) v ústech, pochvě nebo rektálně

Děložní čípek - hrdlo mezi pochvou a dělohou, uzavírá vstup do dělohy a brání, aby se do ní dostaly špatné věci. Sliznice děložního čípku produkuje hlen a mění se v průběhu menstruačního cyklu
( Více na symptotermální metoda)

Dvoufázová křivka - typická křivka BT ovulačního cyklu - po ovulaci dojde ke zvýšení teploty a ta se drží vysoko až do příchodu menstruace

Estrogen - hormon, jehož produkce je vysoká zejména ve folikulární fázi, způsobuje mimo jiné i změny na děložní čípku a produkci hlenu
(Více na menstruační cyklus)

Folikulární fáze - doba mezi menstruací a ovulací, v této době dozrávají folikuly
(Více na menstruační cyklus)

Hlen děložního čípku - hlen, který produkuje děložní čípek před ovulací, jeho konzistence se mění od lepkavého přes krémový, až po ten nejplodnější, podobný vaječnému bílku, ve kterém jsou spermie schopny přežít až několik dní

Fertilityfriend (FF) - program na sledování symptotermální metody a tvorbu křivek bazální teploty
(Více na Fertilityfriend)

Choriový gonadotropin (hCG) - hormon produkovaný placentou v těhotenství, jeho množství po implantaci prudce vzrůstá, na tento hormon reagují těhotenské testy
(Více na menstruační cyklus)

Implantace - uhnízdění vajička v děložní sliznici, dochází k ní většinou mezi 7. až 10. dnem po ovulaci a poté začíná produkce hormonu hCG
(Více na BT a těhotenství)

Implantační pokles - u některých těhotenských cyklů můžeme pozorovat takzvaný implantační pokles - v době implantace dochází k prudkému jednodennímu poklesu teploty (a opětovnému vzestupu!)
(Více na BT a těhotenství)

Implantační špinění - v některých případech dochází v období implantace ke slabému špinění
(Více na BT a těhotenství)

Korekce - BT by se měla měřit za stále stejných podmínek, ovšem ne vždy je to úplně možné. V takových případech je možné měření upravit pomocí korekcí
(Více na korekce).

Luteální fáze (LF) - fáze mězi ovulací a menstruací - v této fázi žluté tělísko (vzniklé z prasklého folikulu) produkuje hormon progesteron a teplota bývá zvýšená. Délka luteální fáze bývá u každé ženy +- konstantní a obecně se pohybuje cca mezi 10-16 dny.
(Více na menstruační cyklus)

Luteinizační hormon (LH) - hormon, jehož hlavní funkcí je způsobit prasknutí folikulu, jeho hladina před ovulací prudce stoupá a poté zase rychle klesá, proto je výborným ukazatelem blížící se ovulace, reagují na něj ovulační testy
(Více na ovulační testy)
(Více na menstruační cyklus)

Ovulace - krátký okamžik, při němž dojde k prasknutí folikulu a uvolnění dozrálého vajíčka
(Více na menstruační cyklus)

Ovulační cyklus - cyklus, v němž dochází k ovulaci, běžný cyklus zdravé ženy
(Více na menstruační cyklus)

Ovulační pokles - v některých případech je na křivce BT patrný pokles v den ovulace, není to ovšem pravidlem a na mnoha křivkách se tento pokles vůbec neobjeví, je důležité připomenout, že BT signalizuje ovulaci nikoli poklesem, ale následným trvalým vzestupem
(Více na příklady křivek)

Ovulační špinění - v některých případech se může v den ovulace objevit slabé špinění
(Více na příklady křivek)

Ovulační test - test, který reaguje na hladinu LH v moči, silné // značí blížící se ovulaci
(Více na ovulační testy)

Progesteron - hormon, jehož hladina je výrazně vyšší v luteální fázi cyklu, kdy je produkován žlutým tělískem, právě tento hormon zvyšuje BT, jeho úkolem je mimojiné připravit tělo na přijetí vajíčka - podporuje růst děložní sliznice, před MS jeho hladina prudce klesá
(Více na menstruační cyklus)

Spermie - mužská pohlavní buňka, zdravý muž má v jednom mililitru spermatu 50 - 100 miliónů spermií, její vývoj probíhá ve varlatech cca 10 týdnů, v příznivém prostředí (plodném hlenu) je spermie schopna přežít až několik dní

Symptotermální metoda - metoda sledující příznaky plodnosti v ženském těle - skládá se ze třech základních metod - měření BT, sledování děložního čípku a sledování hlenu děložního čípku
( Více na symptotermální metoda)

Špinění - slabé špinění (nikoli krvácení - špinění většinou zachytí jen intimka) se může vyskytnout v období kolem ovulace, při implanaci vajíčka a často se vyskytuje i před menstruací

Trojfázová křivka - u grafů těhotných žen se občas vyskytuje druhotné zvýšení po implantaci vajíčka, křivka má potom tři úrovně - před ovulací, zvýšenou po ovulaci a další zvýšení po implantaci
(Více na příklady křivek)

Těhotenský test - test pro domácí použití reaguje na přítomnost hormonu hCG v moči
(Více na těhotenské testy)

Vajíčko - ženská pohlavní buňka, největší buňka v lidském těle, měří cca 0,1 mm, dozrává ve vaječnících, uvolňuje se při ovulaci, oplodněná se může usadit v děložní sliznici, kde ve vývoji pokračuje, neoplodněná odchází z těla při MS

Žluté tělísko - vzniká z prasklého folikulu po ovulaci, produkuje hormon progesteron, před menstruací zaniká, pokud se v děloze uhnízdí vajíčko, hormon hCG dává žlutému tělísku signál, aby nezaniklo a dál produkovalo progesteron

Zpět na začátek

HotelyInvia.cz