Počítáme pravděpodobnost - slovo programátora :-)


Když jsem se v kapitole o těhotenství lehce zmínila o pravděpodobnostech, manžel (programátor) mi začal vyprávět, že to není zdaleka tak jednoduché, a co bych sem měla všecko uvést. Opatrně jsem se zmínila, že to někomu může připadat příliš složité a většinu lidí to asi nebude zajímat, přesto jsem ho poprosila, zda by mohl udělat stručné shrnutí, co taková pravděpodobnost vlastně obnáší :-)

V prvé řadě ale musím zdůraznit několik věcí:
- Situace byla značně zjednodušena pro potřeby tohoto matematického modelu
- Nelze tak jednoduše rozdělit páry na plodné a neplodné. Jsou páry zcela zdravé, jsou páry, které přirozenou cestou nikdy nemohou otěhotnět, a potom je mnoho párů, které mají větší či menší problém, který už dnes lékaři dokáží úspěšně léčit, a tak se z "neplodného" páru během pár cyklů může stát pár plodný. Potom jsou také páry, které mají z nějakého důvodu plodnost sníženou, například žena, která má oba vaječníky, ale jen jeden vejcovod (nebo jeden zdravý a jeden neprůchodný), má oproti ženě se dvěma zdravými vejcovody pouze poloviční šanci na přirozené otěhotnění, protože v polovině cyklů se spermie k připravenému vajíčku nemohou dostat.
- Většina párů v civilizovaných zemích dnes už po roce neúspěchu jde k lékaři, kde zkoumají příčinu nezdaru a celkový zdravotní stav páru, asi u nás dnes nežije moc lidí, kteří by ani po třech letech snažení nevyhledali lékařskou pomoc.
- Přesto všecko je dobré uvědomit si, že ne vždy je nutné hledat za neúspěchem nějaký závažný problém, někdy má pár prostě "jen smůlu." V takové situaci je třeba zachovat si nadhled a pozitivní myšlení, protože psychická pohoda je také jedním z příznivých faktorů ve snaze otěhotnět :-)

A teď už slova mého muže:

Vyjděme z předpokladu, že zdravý snažící se pár (dál budu pro jednoduchost psát nevěsta) má během jednoho menstruačního cyklu šanci na otěhotnění 20 %. To znamená, že 80 % nevěst během cyklu neotěhotní.

Podívejme se nyní na konkrétních číslech, co se bude dít dál. Mějme jeden milion nevěst (je to hodně, ale na světě jich je mnohem víc). Po prvním cyklu jich je dvě stě tisíc těhotných a osm set tisíc netěhotných. Po druhém cyklu z těch osmi set tisíc netěhotných otěhotnělo 20 % a 80 % zůstalo netěhotných. Takže máme 640 000 netěhotných a nově nám otěhototnělo 160 000 nevěst. (Kromě toho máme 200 000 těhotných z prvního cyklu).

Ve třetím cyklu se podařilo otěhotnět 20 % z těch, které byly netěhotné po druhém cyklu, takže zbylo 80 % netěhotných, což je 512 000.

Tato tabulka ukazuje, kolik netěhotných bude po kolikátém cyklu:
CyklusPočet netěhotných po cykluCyklusPočet netěhotných po cyklu
1.800 00016. 28 147
2.640 00017. 22 518
3.512 00018. 18 014
4.409 60019. 14 411
5.337 68020. 11 529
6.242 14421. 9 223
7.209 71522. 7 379
8.167 77223. 5 903
9.134 21724. 4 722
10.107 37425. 3 778
11. 85 89926. 3 022
12. 68 71927. 2 418
13. 54 97528. 1 934
14. 43 98029. 1 547
15. 35 18430. 1 237
31. 990

Tabulka by mohla pokračovat dál. Shrňme si, co je z ní vidět:

  1. Po třetím cyklu byla netěhotných zhruba polovina nevěst.
  2. Po šestém cyklu byla netěhotných zhruba čtvrtina nevěst.
  3. Po desátém cyklu byla netěhotných zhruba desetina nevěst.
  4. Po dvacátém cyklu byla netěhotných zhruba setina nevěst.
  5. Po třicátém cyklu byla netěhotných zhruba tisícina nevěst.
  6. V tabulce to vidět není, ale po šedesátém cyklu zbyde jedna netěhotná nevěsta. Ta má v každém dalším cyklu, stejně jako všechny ostatní nevěsty, jen 20% šanci na otěhotnění.

To, co tabulka ukazuje, je to, co se stane nejspíš. Ve skutečnosti je to složitější. Teoreticky se může stát, že třeba z deseti nevěst otěhotní všechny hned v prvním cyklu. Ale pravděpodobnost je malá: jen 0.00001 %. Nebo se může stát, že v prvním cyklu neotěhotní ani jedna: pravděpodobnost je 11 % !

A co neplodné snažící se páry? Řekněme, že jich je v populaci 15 %. Kromě milionu zdravých máme tedy ještě 176 470 neplodných (dohromady tedy 1 176 470 snažících se párů). Viděli jsme, že po 8. cyklu neotěhotnělo cca 167 772 nevěst a kromě nich máme ještě 176 470 neplodných. Po 8. cyklu snažení je počet neplodných párů zhruba stejný jako počet plodných, které neotěhotněly jen proto, že měly smůlu. Pokud je pár netěhotný po 8. cyklu, má tedy cca 50 % šanci, že je plodný a otěhotní později.

Po 12. cyklu je plodných "smolařů" už jen 68 719, a tvoří cca 30 % netěhotných. To lze interpretovat i tak, že pokud je někdo netěhotný po 12. cyklu snažení, pak má 70 % šanci, že je neplodný.

Po 15. cyklu snažení máme v našem modelu 35 184 netěhotných nevěst a 176 470 neplodných. Smolařky tedy tvoří 17 % těch, kdo neotěhotněl ani po 15. cyklu. Neplodné páry tvoří po 15. cyklu 83 % netěhotných.

Po 18. cyklu snažení podíl neplodných na netěhotných dosahuje 90 %.

Zpět na začátek

HotelyInvia.cz